SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU. TERPUJILAH ENGKAU DI ANTARA WANITA, DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI ORANG YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI. AMIN.

RENUNGAN HARIAN

RENUNGAN HARIAN BAHASA TOBA:
Rabu 14 Juli 2009
Kel 3:1-6,9-12 ; Mat 11:25-27

Uju i ma didok Jesus hatana songon on: Hupuji Ho, Amang, Tuhan na manggomgomi banua ginjang dohot tano on, ala ditamondingkon Ho hata i sian jolo ni angka na pistar dohot na marroha, gabe dipapatar Ho i tu angka siondihononhon. ( Mat 11:25 )
Ginjang ni roha olo gabe mula ni hasesega. Alana ginjang ni roha I mambahen hita ndang olo mangakui jala manjalo haburjuon ni dongan, gariada olo gabe tahasogohon nasida. Ginjang ni roha olo gabe mambahen hita ndang olo manangihon jala marsiajar sian aha nanidok ni dongan. Alana ninna rohana, ibana do na ummalo, ibana ingkon gabe nomor sada. Alai unduk ni roha mambahen jolma I lam maju, Alana sai na olo do ibana manjalo jala mangulahon angka na denggan napinasahat ni dongan, jala angka dongan ipe sai na rade do mangurupi nasida.
On ma impola napinasahat ni Jesus tu hita sadari on marhite Barita Nauli. Songoni ma nian hita diadopan ni Debata. Roha na unduk di adopan ni Debata ima, na tongtong ndang holan mangasahon gogo dohot hamaloonna, alai sai tongtong do marpanghirimon di huaso dohot holong ni roha ni Debata.


0 komentar:

Posting Komentar

VISITOR

free counters

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites